banner

Podmínky pro napojení obchodníka

Celý proces se řídí podmínkami používání serveru. Zde jsou uvedeny jen odlišnosti a upřesnění, které vznikají využitím dalších služeb Serveru.

Základní pravidla

  • Základní služby jsou na Serveru zdarma.
  • Pokud je nějaká nadstandardní služba zpoplatněna, je její využití podmíněno dobitím kreditu - za žádné služby tedy nebude účtováno zpětně.
  • Specifikaci XML najdete zde.
  • Inzerovat lze pouze použité zboží ze sortimentu mobilní telefony, tablety, příslušenství k nim a sortiment podobný.

Použité pojmy

Obchodník - Uživatel, který využívá rozhraní pro online napojení na služby serveru

Služba online napojení

K vkládání Dat na Server může sloužit přesně definovaný datový soubor, díky němuž lze ze systému Obchodníka přenášet automaticky Data na Server. Jedná se tedy o automatické vkládání inzerátů bez nutnosti zásahu Obchodníka či jiné osoby.

Registrace

Obchodník si nejdříve na Serveru musí založit účet Uživatele a poté vyplnit registraci pro obchodníka (nebo jinak sdělit povinné údaje). Součástí registrace musí být odkaz na validní XML soubor obsahující data pro vložení na Server (specifikace XML souboru).

Práva a povinnosti Obchodníka

Obchodník má přístup ke všem jim vloženým inzerátům a to jak automaticky tak i ručně.
Obchodník může kdykoliv odstranit všechny své nabídky jako je i kdykoliv upravit.
Obchodník může dodat jen Data, jejichž je vlastníkem nebo má k jejich užití souhlas vlastníka.
Produkty označené k zařazení na Server musí být ze sortimentu mobilních telefonů (nebo sortiment příbuzný: příslušenství k MT, tablety apod.).
Obchodník je povinen dodržovat podmínky používání serveru.

Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel si vyhrazuje odmítnout registraci nebo registraci zrušit a to i bez udání důvodu.
Provozovatel vyvine úsilí k tomu, aby byl Server funkční a dostupný, neodpovídá však za ztrátu Dat ani jejich poškození.
Provozovatel smí Obchodníka oslovovat obchodními nabídkami. tento souhlas lze kdykoliv Obchodníkem odvolat.
Data dodaná obchodníkem mohou být Provozovatelem využívána bez omezení pro libovolné zobrazování na Serveru a jiných službách provozovatele.

Cena služby

Registrace, vedení účtu Obchodníka a všechny základní služby Serveru jsou zdarma.
Provozovatel si vyhrazuje právo zpoplatnit nadstandardní služby, v nichž je účast pro obchodníka nepovinná.
V případě placených služeb je Obchodník povinen nejdříve dobít kredit z něhož budou ceny za služby čerpány.
Obchodník má právo na vrácení nevyčerpaného kreditu do jednoho roku od dobití.

Závěrečná ustanovení

Věci, které tyto podmínky neřeší se řídí příslušnými právními předpisy. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit.

Tyto podmínky nabývají platnosti dne 12.2.2014